Biyografi I Biography

Biyografi / Biography

Murat Soygeniş, FAIA (Mimar, Prof. Dr.) S+ ARCHITECTURE’da kurucu ortak ve İstanbul’da öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Gerçekleştirdiği projelerin ve yapıların bir bölümü mimarlık ve tasarım ödülleri aldı, yurt içi ve yurt dışında sergilendi, çeşitli kaynaklarda yayınlandı. Mimarlık kitapları ve monografileri ulusal ve uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış, bir bölümü başvuru ve ders kitabı olarak kullanılmaktadır. Mimarlık mesleğine olan önemli ve kalıcı katkıları nedeniyle, Amerikan Mimarlar Enstitüsü (American Institute of Architects – AIA) tarafından “Fellow – AIA College of Fellows” (FAIA) unvanı verildi. Soygeniş, Türkiye’de AIA üyesi olarak faaliyet gösterirken ‘FAIA’ ünvanı verilen ilk kişi oldu.

İstanbul ve ardından University at Buffalo’da mimarlık eğitimini tamamladıktan sonra ABD’de mimar olarak çalıştı, 1990’da kendi mimarlık stüdyosunu oluşturdu ve günümüzde S+ ARCHITECTURE ismi altında faaliyet göstermektedir. Çeşitli ülkelere mesleki geziler gerçekleştirdi. YTÜ’de Mimarlık Fakültesi Dekanlığı yaptı, mesleğe katkıları ile çeşitli ödüller aldı. TÜBİTAK, TAÇ Vakfı, çeşitli belediyeler, üniversiteler, meslek odalarından çeşitli ödülleri, mimari ve kentsel tasarım proje yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır.

Soygeniş çeşitli ülkelerde çok sayıda konferanslar verdi, proje sergileri ve jürilere katıldı. Mimari proje ve yapılarından seçmeler, çeşitli aralıklarla Amerikan Mimarlar Enstitüsü Baltimore Galerisi’nde, Buffalo Üniversitesi, Mimarlık Okulu’nda, Torino Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde, Milano Fuarı’nda, Moskova Mimarlar Evi’nde ve Türkiye’nin birçok ilinde üniversiteler ve belediyelerde sergilendi. Çeşitli ölçeklerdeki projeleri depolama birimlerinden, minimal konutlara, üniversite yapılarına ve üretim tesislerine uzanmaktadır. Bu projelerin bir bölümü yeni yapı olup bir bölümü de mevcut yapıların yeniden kullanımını içermektedir. S+ ARCHITECTURE bünyesindeki çalışmalar firmanın yenilikçi ve teknik deneyimini yansıtmakta, yaratıcı mimar, mühendis ve tasarımcılardan oluşan ekiplerle yürütülmektedir.

Mimarlık kitapları arasında, Yapı 2, Yapı 3, Yapı 4, Yapı 1-2-3-4, İstanbul: Bir Kent Yorumu / An Urban Commentary, Türkiye’de Mimarlık, Utopias for Istanbul, Mimarlık: Yaşamın içinden bulunmaktadır. Yıldız Buluşması 1999, Üçüncü Mesaj / Third Message, İstanbul için görüşler, Yıldız Buluşması 2001, Yıldız Buluşması 04, Buluşmalar 06 Meetings, Architetti ‘americani’ in Europe, Platform for Architecture, Visioning Architecture: The Sketches of Murat Soygeniş isimli kitaplarda projeleri yer almaktadır.

Mesleki üyelikleri arasında UIA-TMMOB Mimarlar Odası, FAIA Amerikan Mimarlar Enstitüsü ‘Fellow’, RIBA Britanya Kraliyet Mimarlar Enstitüsü üyelikleri bulunmaktadır.

Murat Soygeniş, FAIA, an internationally recognized architect and professor, is the founding partner and principal of S+ ARCHITECTURE. His projects and buildings received architectural awards, exhibited and published internationally. He has been elevated to the ‘College of Fellows of the American Institute of Architects’ based on his significant and lasting contributions to the advancement of the profession of architecture and society. Soygeniş is the first and only AIA member who was elected to be a Fellow (FAIA) while practicing in Turkey.

After receiving his architectural education in Istanbul and University at Buffalo, he has worked as a licensed architect in USA and founded his architectural studio in 1990 (Current: S+ ARCHITECTURE). He has served as the Dean of School of Architecture at YTU in Istanbul and received awards for his contributions to profession. Soygeniş has given numerous lectures in many countries and participated in exhibitions, workshops and juries. His work has been exhibited at AIA Baltimore, School of Architecture and Planning at University at Buffalo, Polytechnic University of Turin, Milan Build Up Expo, Union of Architects of Russia in Moscow, New York University and at universities and municipalities in many cities in Turkey.

He is the author of twelve books on architecture, some serve as reference architecture books. There are three monographs of his work and design process. Among the books he has written are Yapi 2 / Building Construction 2, Yapi 3 / Building Construction 3, Yapi 4 / Building Construction 4, Yapi 1-2-3-4 / Building Construction 1-2-3-4, Istanbul: Bir Kent Yorumu / An Urban Commentary, Turkiye’de Mimarlik / Architecture in Turkey, Utopias for Istanbul, Mimarlik: Yasamin icinden / Architecture: Through life. His projects have been featured in the following publications: Yildiz Bulusmasi / Yildiz Meetings 1999, Ucuncu Mesaj / Third Message, Istanbul icin gorusler / Visions for Istanbul, Yildiz Bulusmasi / Yildiz Meetings 2001, Yildiz Bulusmasi 04 / Yildiz Meetings 04, Bulusmalar 06 Meetings, Architetti ‘americani’ in Europe, Platform for Architecture, Visioning Architecture: The Sketches of Murat Soygeniş.

His professional affiliations include professional memberships at UIA Chamber of Architects, FAIA American Institute of Architects College of Fellows and RIBA Royal Institute of British Architects. 

Açılış konuşması /Opening speech, AIA International Conference in Istanbul

Açılış konuşması / Opening speech, AIA International Conference in Istanbul

Mesleki Üyelikler / Professional Affiliations

Fellow (FAIA), American Institute of Architects, College of Fellows, Washington, DC (USA), 2019-present.

Mesleki üye (Chartered Member), RIBA – Royal Institute of British Architects, London (UK), 2014-present.

Mesleki üye (Professional Member), AIA – American Institute of Architects (Baltimore Chapter 1989-1995, Europe Chapter 1995-present), Washington, DC (USA), 1989-present.

Kayıtlı mimar, Maryland Eyaleti (Registered Architect in State of Maryland), 1989-present. 

Mesleki üye (Professional Member), Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects (UIA), Chamber of Architects (TMMOB-MO), İstanbul (Turkey), 1982-present.

Associate Member, AIA – American Institute of Architects / Baltimore Chapter, Washington, DC (USA), 1985-1989.

Üye (Member), IAHS – International Association for Housing Science, Miami, FL (USA), 1987-1989.

Üye (Member), National Trust for Historic Preservation, Washington, DC (USA), 1983-1984.

IMG_3974

Yönetim görevleri / Administrative positions

Uluslararası Komite Üyesi (International Committee Member), NAAB National Architectural Accrediting Board, 2021-present

Başkan (President), University at Buffalo Alumni Turkey Network, 2021-present

Komisyon ve kurul üyelikleri (Committee and board memberships), Çeşitli üniversiteler (Miscellaneous universities), 2014-present

Dekan (Dean), YTÜ Mimarlık Fakültesi, 2010-2014

Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi (Dean Member, YTU Administrative Board), YTÜ, 2010-2014

Senato Üyesi (Dean Member, YTU Senate), YTÜ, 2010-2014

Yönetim Kurulu Üyesi (BOD), Güney Avrupa Direktörü (Director – Southern Europe), AIA Europe, Paris, 2011-2012.

Çeşitli komisyon ve kurul üyelikleri (Miscellaneous committee and board memberships), YTÜ, 1995-2014

Üye (Member), Committee on Advanced Building Technology, Department of Architecture, University at Buffalo, 1983-1984.

1

Mezuniyet konuşması / Commencement address, YTU School of Architecture

Akademik görevler / Academic positions

Öğretim Üyesi (Professor of Architecture), İAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 2009-present.

Öğretim Üyesi (Professor of Architecture), YTÜ Mimarlık Fakültesi, 1995-2014.

Ziyaretçi Öğretim Üyesi (Visiting Professor), University of Pennsylvania, School of Design, Department of Architecture, Yaz Summer 2010.

Öğretim Elemanı (Teaching Fellow), University at Buffalo, School of Architecture and Environmental Design, 1983-1984.

Diğer Üyelikler, Danışmanlıklar / Other Affiliations, Advisory Memberhips

Mütevelli Heyet Üyesi (Member of Board of Trustees), YTÜ Vakfı (YTU Foundation), 2010-present, İstanbul.

Danışma Kurulu Üyesi (Advisory Board Member), Mimarlık Platformu / Platform for Architecture Sergisi, Yapı Endüstri Merkezi, 08-12 Nisan 2010, İstanbul.

Danışman ve Kurucu Üye (Founding and Advisory Member), Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Kulübü (YTU Architecture and Design Club), YTÜ Mimarlık Fakültesi, Aralık 2010, İstanbul.

Danışma Kurulu Üyesi (Advisory Board Member), Türk Mimarlarının Moskova Buluşması: 20. Yüzyıl Türk Mimarlığı Sergisi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı / TC Kültür ve Turizm Bakanlığı / Rusya’da Türk Kültür Yılı Etkinlikleri 2008 / Fransa’da Türk Kültür Yılı Etkinlikleri 2009.

Kurucu Üye (Founding Member), architectureplatform – Platform for architecture art and design, 2008.

Mütevelli Heyet Üyesi (Member of Board of Trustees), Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı (Kabatas High School Education Foundation), 2007-present, İstanbul.