Aktivite I Activity

Açılış-Kapanış Konuşmaları / Opening-Closing Remarks

Opening Remark (Video): Contemporary Architecture and Urbanism in the Mediterranean and the Middle East CAUMME 2016 / Projects of Architecture and Urbanism in the Mediterranean and the Middle East PAUMME 2016 / International Conference and Architectural Projects Exhibition / Migration and the Built Environment in the Mediterranean and the Middle East, University of Naples Federico II, 24-26 November 2016, Naples, Italy.

Opening Remark: Schools of Architecture and Urbanism in the Mediterranean and Middle East / SAUMME 1 Meeting, 22-23 Ekim October 2015, Bahcesehir University Faculty of Architecture and Design, Istanbul.

Symposium Opening Remark: 7. Ulusal Çatı Sempozyum (7th National Roof Symposium), 03-04 Nisan April 2014, YTÜ Oditoryumu, İstanbul.

Congress Opening Remark: 10. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi (10th National Acoustic Congress and Exhibition), 16-17 Aralık December 2013, YTÜ Oditoryumu, İstanbul.

Award Ceremony Opening Remark: 3. Uluslararası İpekyolu İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri Proje Festivali ve Ödül Töreni (3rd International Festival for Architecture Design and Civil Engineering Schools of Eurasia), 29-30 Kasım November 2013, YTÜ Kongre Merkezi Congress Center, İstanbul.

Conference Opening Remark: 8th 3DGeoInfo Conference ISPRS WG II/2 Workshop, 27-29 November 2013, YTU Faculty of Architecture, Istanbul.

Symposium Opening Remark: Dünya Mimarlık ve Sanatında Türkler Uluslararası Sempozyumu / Turks in World Architecture and Art International Symposium, 27-28 Kasım November 2013, YTU, Istanbul.

Panel Opening Remark: International Conference on Global Climate Change / Panel on Sustainable Development and Energy Policies, 06-07 November 2013, YTU, Istanbul.

Opening Remark: YTÜ Mimarlık Fakültesi 2013-2014 Akademik Yılı Açılış Töreni (Academic Year Opening Ceremony 2013-2014), 24 Eylül September 2013, YTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul.

Commencement Remark: YTÜ Mimarlık Fakültesi 2012-2013 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni (Academic Year Commencement Ceremony 2012-2013), Haziran June 2013, YTÜ, İstanbul.

Panel Opening Remark: Kültürel ve Mimari Değerler / Kemaliye (Cultural and Architectural Values / Kemaliye), 03 Nisan April 2013, YTÜ Oditoryumu, İstanbul.

Congress Opening Remark: 6. İstanbul Buluşmaları: Afet ve Kentsel Dönüşüm Kıskacında İstanbul ve Planlama (6th Istanbul Meetings: Istanbul and Planning between Disasters and Urban Renewal), 16-17 Ekim October 2012, YTÜ Oditoryumu, İstanbul.

Opening Remark: YTÜ Mimarlık Fakültesi 2012-2013 Akademik Yılı Açılış Töreni (Academic Year Opening Ceremony 2012-2013), 02 Ekim October 2012, YTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul.

Commencement Remark: YTÜ Mimarlık Fakültesi 2011-2012 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni (Academic Year Commencement Ceremony 2011-2012), 21 Haziran June 2012, YTÜ, İstanbul.

Workshop and Exhibition Opening Remark: Doğu Anadolu Köy Evlerinin Rehabilitasyonu Atölyesi – Van Örneği Proje Sergisi (Rehabilitation of Eastern Anatolia Village Houses – Example of Van Projects Workshop and Exhibition), 28 Şubat February 2012, YTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul.

Awards Ceremony Opening Remark: YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi Etkinlik Alanı Tasarımı Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması Ödül Töreni (YTU Davutpasa Campus Activity Area Design Ideas Competition Award Ceremony), 27 Aralık December 2011, YTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul.

Congress Opening and Closing Remarks: Çevre Tasarım Kongresi 2011 (Environment and Design Congress 2011), 08-09 Aralık December 2011, YTÜ Oditoryumu, İstanbul.

Lecture Introduction: Full Scale: The Jersey Devil Design/Build Show, 22 November 2011, YTU Faculty of Architecture, Istanbul.

Congress Opening Remark: Herkes İçin Kent, Herkes İçin Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden (City for all, planning for all), 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 7. Türkiye Şehircilik Kongresi (World Urban Planning Day 7th Urban Planning Congress of Turkey), 14-16 Kasım November 2011, YTÜ Oditoryumu, İstanbul.

Opening Remark: YTÜ Mimarlık Fakültesi 2011-2012 Akademik Yılı Açılış Töreni (Academic Year Opening Ceremony 2011-2012), 2011, YTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul.

Commencement Remark: YTÜ Mimarlık Fakültesi 2010-2011 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni (Academic Year Commencement Ceremony 2010-2011), Haziran June 2011, YTÜ, İstanbul.

Panel Opening Remark: Self-Organizing and Spatial Planning, 9th Meeting of AESOP Thematic Group on “Complexity and Planning”, 29-30 April 2011, YTU Faculty of Architecture, Istanbul.

Workshop Opening Remark: Should I Stay or Should I Go? / Embeddedness, Place and the Traditional Jewellery Production in the Old City of Istanbul, 24-28 April 2011, YTU Faculty of Architecture / Cardiff University, Istanbul.

Awards Ceremony Opening Remark: Maruf Onal Öğrenci Proje Yarışması Ödül Töreni ve Sergi Açılışı (Student Projects Competition Award Ceremony and Exhibition Opening), 23 Mart March 2011, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi (Chamber of Architects Istanbul Branch), İstanbul.

Panel Opening Remark: Yıldız Buluşmaları Mimarlık Platformu ve Sergisi (Yildiz Meetings Architecture Platform and Exhibition), 08 Mart March 2011, YTÜ Mimarlık Fakültesi (YTU Faculty of Architecture), İstanbul.

Conference Opening Remark: Istanbul: Layers of history, culture, architecture, AIA Continental Europe Chapter Conference, 08-12 Nisan 2010, YEM Yapı Endüstri Merkezi, İstanbul.

Atölye çalışması / Workshop

“Visioning Architecture”, Workshop leader, Bahcesehir University, İstanbul, 29 April 2017.

“Thinking with Lines”, Workshop leader, Kemerburgaz University, İstanbul, 22 April 2017.

Edirne Gezisi ve Eskiz Atölyesi, Yürütücülük (Edirne Field Trip and Sketching Workshop – leader), YTÜ Mimarlık ve Tasarım Kulübü, 08 Ağustos 2010, Edirne.

Utopias for Istanbul, Architectural Sketching Workshop, Leader, Organized as part of Istanbul: Layers of history, culture, architecture, AIA Continental Europe Chapter Conference, 08-12 April 2010, Building Information Center, Istanbul.

Woodbury University Istanbul Study Abroad Workshop, Final jüri üyesi (Final jury member), 09 Temmuz 2008, İstanbul.

Kepirtepe Mimarlık Yaz Okulu, Küratörlük ve Yürütücülük (Kepirtepe Architecture Summer School, co-curator and co-chair), Kepirtepe Vakfı, 22-30 Temmuz 2006, Kırklareli.

“Müzik olarak kent”, Atölye yürütücülüğü (City as Music – workshop leader), Babylon, 14 Nisan 2005, İstanbul.

“Müzik-Mimarlık-Mekan”, Atölye yürütücülüğü (Music-Architecture-Space workshop leader), Babylon, Aralık 2003, İstanbul.

“Kent Gözlüğü”, Atölye yürütücülüğü (Eyeglasses for the city – workshop leader), TÇMB Yaz Okulu, İstanbul, 4-13 Temmuz 2003.

“Beyoğlu’nu algılamak, Beyoğlu’nu hissetmek”, Atölye yürütücülüğü (Percieving Beyoglu, Feeling Beyoglu – workshop leader), Algı ve His / Beyoğlu – 6.Mimarlık Öğrencileri Buluşması, 7 Şubat 2002, İstanbul.

“Eskizlerle düşünme”, Atölye yürütücülüğü (Thinking with Sketches – workshop leader), Sanallık ve Gerçeklik – 5. Mimarlık Öğrencileri Buluşması, 9 Şubat 2001, İstanbul.

“Sergi Mekanı”, Atölye yürütücülüğü (Exhibition Space at Tophane – workshop leader), YTÜ-Viyana Teknik Üniversitesi, İstanbul, 13-22 Eylül 1999.

“Işık-gölge”, Atölye yürütücülüğü (Light – Shadow workshop leader),  TMÖB Küre Buluşması, Kastamonu, Ağustos 1999.

Konferans katılımı, düzenleme, onur kurulu üyeliği / Conference participation, organization, honor board membership

Founding Advisory Board Member, CAUMME PAUMME 2018 An International Symposium and Architectural Projects Exhibition / Borders in Architecture / Architecture and Urbanism in the Mediterranean and the Middle East, Bahcesehir University, 22-23 November 2018, Istanbul, Turkey.

Advisory Committee Member, Contemporary Architecture and Urbanism in the Mediterranean and the Middle East CAUMME 2016 / Projects of Architecture and Urbanism in the Mediterranean and the Middle East PAUMME 2016 / International Conference and Architectural Projects Exhibition / Migration and the Built Environment in the Mediterranean and the Middle East, University of Naples Federico II, 24-26 November 2016, Naples, Italy.

Keynote Speaker (Invited), Girne / Kyrenia: Communicating Across Cultures, AIA Europe International Conference and Chapter Meeting, 29 September – 02 October 2016, Kyrenia, Northern Cyprus.

Practice Representative Presentation and Session Moderator: Schools of Architecture and Urbanism in the Mediterranean and Middle East / SAUMME 1 Meeting, 22-23 Ekim October 2015, Bahcesehir University Faculty of Architecture and Design, Istanbul.

Honorary Board Member / Invited Closing Panel Participant, Environment and Design International Congress, Yildiz Technical University / Bahcesehir University, 11-12 December 2014, İstanbul.

Conference Co-Chair / Invited Keynote Speaker / Invited Closing Panel Participant / Session Moderator, Contemporary Architecture And Urbanism in the Mediterranean and the Middle East / CAUMME 2014 International Symposium / Architectural and Urban Research, Education, and Practice in the Era of ‘Post-Professionalism’, Girne American University / Yildiz Technical University / Qatar University, 23-25 October 2014, Girne, Cyprus.

Scientific Committee Member and Invited Session Chair, 1st International Urban Planning-Architecture-Design Congress UPAD 2014, Kocaeli University, 08-11 May 2014, Kocaeli.

Onur Kurulu Üyesi (Honorary Board Member), Çevre – Tasarım Kongresi, 12-13 Aralık 2013, Uludağ Üniversitesi YTÜ, Bursa.

Düzenleme Kurulu Üyesi (Organizing Committee Member), Çevre – Tasarım Kongresi, 12-13 Aralık 2013, Uludağ Üniversitesi YTÜ, Bursa.

Conference Co-Chair and Advisory Committee Member, 8th 3D GeoInfo Conference / ISPRS WG II / 2 Workshop / 27-29 November 2013, İstanbul.

Danışma Kurulu Üyesi ve Oturum Başkanı / Advisory Committee Member and Invited Session Chair, Uluslararası İstanbul Tarihi Yarımada Sempozyumu 2013 / International Istanbul Historic Peninsula Symposium 2013, 01-05 Ekim October 2013, YTÜ-İSTYAM, Istanbul.

Conference Co-Chair, Contemporary Architecture And Urbanism  in the Mediterranean and the Middle East / CAUMME 2012 International Symposium / Global Impacts And Local Challenges, Yildiz Technical University / Qatar University, 21-22 November 2012, İstanbul.

Honorary Committee Member, Yildiz Technical University – ICOMOS ICORP International Symposium: Cultural Heritage Protection at Times of Risk, 15-17 November 2012, İstanbul.

Academic Board Member, Islamic Urban Heritage – Research, Preservation and Management, Summer School, 20 June – 17 July 2012, IRCICA / AL-TURATH, İstanbul.

Onur Kurulu Üyesi (Honorary Board Member), Çevre – Tasarım Kongresi, 08-09 Aralık 2011, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Bilimsel Kurul Üyesi / Oturum Başkanı / Kapanış Paneli Katılımcısı (Scientific Committee Member / Invited Session Chair / Invited Closing Panel Participant), Mimari Tasarım Eğitimi 2011 / 2. Ulusal Sempozyum: Bütünleşme 2 (Architectural Design Education 2011 / 2nd National Symposium: Integration 2), 20-21 Ekim October 2011, YTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul.

Academic Board Member, Islamic Urban Heritage – Research, Preservation and Management, Summer School, 27 June – 29 July 2011, IRCICA / AL-TURATH, İstanbul.

Bilimsel Kurul Üyesi (Scientific Committee Member), ISCSE 2011: 2nd International Symposium on Computing in Science and Engineering, 01-04 June 2011, Kuşadası, Aydın.

Danışma ve Onur Kurulu Üyesi (Honorary and Advisory Board Member), 100. Yıl Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bitirme Projesi Yarışması, 2010-2011 Akademik Yılı Bahar 2011 Yarıyılı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Katılım (Participant), Yıldız Teknik Üniversitesi 100. Yıl Ortak Akıl Platformu Arama Konferansı, Beykoz, İstanbul, 10-12 Aralık 2010.

Conference Chair, Istanbul: Layers of history, culture, architecture, AIA Continental Europe Chapter Conference, 08-12 Nisan 2010, YEM Yapı Endüstri Merkezi, İstanbul.

Sempozyum Bilimsel Kurul ve Düzenleme Kurulu Üyesi (Organizing and Scientific Committee Member), Eğitim Mirasımız Köy Enstitüleri Uygulanabilirliği ve Model Çalışmalar / Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği, 17-18 Nisan 2008, İstanbul.

Katılım (Participant), Athens : Ecology, Environment, Architecture / AIA Continental Europe Chapter Meeting and Conference, Atina, Yunanistan, 10-13 Nisan 2008.

Düzenleme Kurulu Üyesi (Organizing Committee Member), Yıldız Buluşmaları, 03 Mart – 15 Aralık 2006.

Onur Editörlüğü (Honorary Editorial Consultant), Arab Construction World (Süreli yayın), Lübnan, 2004-bugün.

Düzenleme Kurulu Üyesi (Organizing Committee Member), Yıldız Buluşmaları, 25-28 Mayıs 2004.

Düzenleme Kurulu Üyesi (Organizing Committee Member), Yıldız Buluşmaları, 16-18 Mayıs 2001.

Katılım (Participant), International Conference on Cities in the New Millennium / Urban Lifestyles – Spaces, Places, People, Newcastle upon Tyne, İngiltere, 14-16 Eylül 2000.

Katılım (Participant), 27th International Conference on Making Cities Livable, Viyana, Avusturya, 4-8 Temmuz 2000.

Düzenleme Kurulu Üyesi (Organizing Committee Member), Yıldız Buluşmaları, 02-04 Haziran 1999.

Davetli Katılım (Invited Participant), Tarihsel Kentlerde Değişim ve Yenileşme Paneli ve Sapanca Bildirisi, 2 Kasım 1991, Haydarpaşa-Sapanca Buharlı Treni.

Davetli katılım (Invited Participant), IAHS World Congress on Housing, 7-12 Kasım 1983, Miami, Florida.

Hakemlik / Peer Reviewer

Bilimsel Hakem (Peer Reviewer), Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Destekleme Programı (TÜBA-GEBİP), Mart 2014.

Bilimsel Jüri Üyesi (Scientific Committee Member), SİGMA Dergisi (Özel sayı: YTÜ FBE Doktora Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar), YTÜ Matbaası, Cilt 4, Sayı 1, Yıl 2012, İstanbul, 2012.

Genel Yayın Yönetmeni / Managing Director, MEGARON / YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi / Faculty of Architecture E-Journal, 2010-2014.

Bilimsel Jüri Üyesi (Scientific Committee Member), SİGMA / Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (YTÜ FBE Doktora Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar), YTÜ Matbaası, Cilt 3, Sayı 2, Yıl 2011, İstanbul, 2011.

Bilimsel Jüri Üyesi (Scientific Committee Member), SİGMA / Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (YTÜ FBE Doktora Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar), YTÜ Matbaası, Cilt 2, Sayı 1, Yıl 2009, İstanbul, 2009.

Bilimsel Hakem (Peer Reviewer), Megaron YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, YTÜ, İstanbul, 2005-2006.

Bilimsel Hakem (Peer Reviewer), SİGMA / Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, YTÜ, İstanbul, 2004.

Jüri Üyeliği / Jury Member

Jury Member, The 6th Annual ARCHITIZER A+Awards, 2018, New York NY.

Jury Member, The American Architecture Prize 2018, Los Angeles, CA, USA.

Jury Member, 11th Annual International Design Awards 2018, Los Angeles, CA, USA.

Jury Member, INSPIRELI Awards 2017, Slovakia.

Jury Member, ‘Futuristic Cities’, Student Architectural Design Competition, Kemerburgaz University, 2017, İstanbul.

Jury Member, The 5th Annual ARCHITIZER A+Awards, 2017, New York NY.

Jury Member, INSPIRELI Awards 2016, Slovakia.

Jury Member, The 4th Annual ARCHITIZER A+Awards, 2016, New York NY.

Jüri Başkanı (Head of Jury), Design Next 2014 / Autodesk Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması, 2014, İstanbul.

Jüri Üyesi (Jury Member), Çuhadaroğlu Alüminyum 2014 Öğrenci Proje Yarışması: Mobil Kent Bilgi Merkezi, İstanbul.

Jüri Başkanı (Head of Jury), Design Next 2013 / Autodesk Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması, 2013, İstanbul.

Jüri Başkanı (Head of Jury), İstanbul Yeni Şehir Mimari Proje Yarışması, Emlak Pazarlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A. Ş., Temmuz 2012, İstanbul.

Jüri Başkanı (Head of Jury), Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Etkinlik Alanı Tasarımı Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması, YTÜ Rektörlüğü, Aralık 2011, İstanbul.

Seçici Kurul Üyesi (Jury Member), Amacına Uygun Düzenlenmiş Stand Yarışması, Yapı Fuarı 2007, Mayıs 2007, İstanbul.

Jüri Üyesi (Jury Member), Gürel Ödülü 2007, Sedat-Güzin Gürel Bilim ve Sanat Vakfı, Mart 2007, İstanbul.

Seçici Kurul Üyesi (Jury Member), Amacına Uygun Düzenlenmiş Stand Yarışması, Yapı Fuarı 2006, Mayıs 2006, İstanbul.

Sunum / Presentation

Sohbet (Invited Talk), MITASohbet 7: Murat Soygeniş, Bahcesehir University, BAU MITAS Mimarlık ve Tasarım Kulübü (BAU MITAS Architecture and Design Club), 22 December 2015, Istanbul.

İlk Ders (Academic Year Opening Lecture), “Mimarlık nedir?”, 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı Kapsamında, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Güz 2013.

Konferans (Invited Presentation), “Mimarlık: Gözlemler, düşünceler…”, Kocaeli Üniversitesi, 06 Mayıs 2013, Kocaeli.

Konferans (Invited Presentation), “Architecture: Context, culture, form…”, Girne American University, 29 March 2013, Girne Kıbrıs.

İlk Ders (Academic Year Opening Lecture), “Mimarlık nedir?”, 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı Kapsamında, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Güz 2012.

İlk Ders (Academic Year Opening Lecture), “Mimarlık nedir?”, 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı Kapsamında, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Güz 2011.

Moderatör (Invited Closing Panel Participant), Kapanış Paneli / Çevre Tasarım Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 9 Aralık 2011, İstanbul.

Invited Speaker, Islamic Urban Heritage – Research, Preservation and Management, Summer School, 27 June – 29 July 2011, IRCICA / AL-TURATH, İstanbul.

Oturum Başkanı ve Kapanış Oturumunda Panelist (Invited Plenary Session Chair and Invited Closing Panel Participant), Educating Architects Towards Innovative Architecture (Session 3: Views on Innovation), ENHSA European Network of Heads of Schools of Architecture / EAAE European Association for Architectural Education / International Conference, 17-19 June 2010, Yildiz Technical University, Faculty of Architecture, İstanbul.

Konferans (Invited Presentation), “Mimarlık ve Eğitim Üzerine Düşünceler”, Balıkesir Belediyesi (SMGM Kredili, Organizasyon: Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi / Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi), 02 Mayıs 2009, Balıkesir.

Sempozyum – Oturum Başkanı (Plenary Session Chair), ‘Mimarlık nedir, eğitimi ve aşamaları’, Ö. Sabancı Emirgan Lisesi, 18 Mart 2009, İstanbul.

Sempozyum – Oturum Başkanı (Invited Plenary Session Chair), ‘Çifteler’de Kültürel İşlevli Yapı/Yapılar Tasarımı’, Eğitim Mirasımız Köy Enstitüleri Uygulanabilirliği ve Model Çalışmalar / Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği, 17-18 Nisan 2008, İstanbul.

Konferans (Invited Presentation), “Kentten yansımalar”, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Mart 2007, İstanbul.

Yapı Buluşmaları / Mimari Proje Sunumu (Invited Project Presentation), YEM/İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mayıs 2005, İstanbul.

Yıldız Buluşması 2004 / Mimari Proje Sunumu (Project Presentation), Bizim Tepe, Mayıs 2004, İstanbul.

Proje Platformu 2004 / Mimari Proje Sunumu (Project Presentation), Bizim Tepe, Mart 2004, İstanbul.

Kabataş Erkek Lisesi / Meslek Tanıtım Seminerleri (Project Presentation), Mart 2004, İstanbul.

Mimarlık Meslek Tanıtım Seminerleri (Project Presentation) / Ö. Sabancı Emirgan Lisesi, Ocak 2004, İstanbul.

Yıldız Buluşması 2001 / Mimari Proje Sunumu (Project Presentation), YTÜ Oditoryumu, Mayıs 2001, İstanbul.

Konferans (Invited Presentation), “Çeşitli”, Pazartesi Söyleşileri, YTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 15 Mayıs 2000, İstanbul.

Yıldız Buluşması 1999 / Mimari Proje Sunumu (Project Presentation), YTÜ Oditoryumu, Haziran 1999, İstanbul.

Konferans (Invited Presentation), “Düşünceler Uygulamalar”, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi / Kent ve Yaşam Etkinlikleri Programı, 05 Haziran 1999, İstanbul.

Gönüllü görev / Voluntary work

Yurtdışı Temsilcisi (Overseas Representative), Tasarım Dergisi, Washington DC, 1989-1991.

Yurtdışı Temsilcisi (Overseas Representative), Mimarlık Dergisi, Washington DC, 1987-1991.

Mimar (Architect), Neighborhood Design Center, Baltimore, 1985-1987.