Mimarlık üzerine düşünceler (Views on architecture)

Murat Soygeniş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yapı Topluluğu’nun düzenlediği seminerde mimarlık, yapı üzerine gözlemlerini, düşüncelerini ve gerçekleştirdikleri mimarlık proje ve uygulamalarını paylaştı. Sunumun ardından sorular ve cevaplarla etkinlik devam etti.