Yayın I Publication

Soygeniş’in yayınları kendi proje ve uygulamalarını, araştırma, eğitim konularını içermekte ve 12 kitap-monografi, çeşitli kitap, dergi ve süreli yayınlarda çok sayıda atıf almış bulunan yüzün üzerinde yazıyı kapsamaktadır.

Soygenis’ publications focus on his practice, research and teaching, and include 12 books and monographs, over 100 authored writings in books, journals and periodicals, receiving more than 100 citations globally.

Detaylı bilgi için e-posta atınız. / For further details please e-mail: info@muratsoygenis.net