Mimarlık öğrencileri için ödül (Award program for architecture students)

Öğrenci ödül programı

Öğrenci ödül programı

Gürel Ödülü 2007

Detay

Sedat – Güzin Gürel Bilim ve Sanat Vakfı çeşitli sanat dallarında ödül programları düzenleyen öncü bir vakıftır. “Gürel Ödülü 2007” nin amacı, mimarlık lisans programlarındaki mimari proje stüdyolarında üretilen öğrenci projelerini desteklemek, mimarlık eğitiminde stüdyonun öneminin vurgulanmasına katkıda bulunmak, projeler üzerinden yaklaşarak eğitimde yaratıcılık, yapılabilirlik konularının konuşulmasını teşvik etmektir.

Türkiye ve Kıbrıs’taki mimarlık okulları öğrencilerinin, lisans programlarında herhangi bir yarıyıl (1-8.yarıyıl) mimari proje dersi kapsamında tasarladıkları projeler bu ödül kapsamında değerlendirilerek seçilecektir. Katılacak projeler değerlendirilirken, mimari probleme yaklaşımın yetkinliği, projenin tasarımda öncü rol oynaması, güncel mimarlık konuları ile ilişkileri, bağlama nasıl yanıt verdiği, içinde yer aldığı koşullarla uyumlu teknoloji ve malzeme kullanımını denemesi dikkat edilecek noktalar arasındadır.

Yarışmaya gönderilecek projeler TC ve KKTC’nde bulunan mimarlık okullarının lisans programlarının 1-8. yarıyıl proje stüdyosu kapsamında 2004-2005 öğretim yılı içinde veya sonrasındaki öğretim yıllarında gerçekleştirilmiş olmalıdır. Adaylar yarışmaya üç (3) adedi geçmemek üzere A3 boyutlarında düşey olarak kullanılan rijit pano ile katılabilirler. Pano üzerinde proje görsel ve yazılı açıklamaları, proje adı belirtilmesi zorunludur. Panonun grafik düzeni, renk kullanımı ve sunum tekniği serbesttir. Panolardan birinin arkasına yapıştırılacak kapalı zarf içinde Katılım Formu doldurulmuş ve onaylanmış olarak yer alacaktır. Pano ile birlikte aynı bilgiler dijital formatta (jpeg, tif, 300dpi) CD olarak da teslim edilecektir.