Mimarlar deneyimlerini paylaşıyor

Yapı Buluşmaları

Yapı Buluşmaları

Yapı-Endüstri Merkezi’nce düzenlenen etkinlikler 2005 yılında “mimar(lık)lar” ve “Yapı Buluşmaları” toplantıları ile devam ediyor. Yapı-Endüstri Merkezi Türkiye’de deneyimli mimarları bir araya getirmek, mimarlık odaklı toplantılarla süreç-ürün ilişkileri üzerinde düşünmek, konuşmak ve paylaşmak için kent merkezinde sürekli bir iletişim ortamı yaratmayı hedefliyor. Düzenlenen“Yapı Buluşmaları” ve “mimar(lık)lar” toplantıları da mimarlık gündemine katkıda bulunmaya devam edecek.

YAPI BULUŞMALARI 3
12 Mayıs 2005 Perşembe/ Saat: 19.00 – 20.30
Yurtdışında Uygulanmış Projeler
Murat Soygeniş’in katılımcı olduğu toplantıda Türk mimarların yurt dışında uyguladıkları projeler, yurt dışında iş alma, inşa etme ve yabancı olmaya dair tecrübelerini aktardılar.