Category Archives: Yayın I Publication

2000’e girerken Türkiye’de mimarlık (Architecture in Turkey in 2000’s)

…..konut sorunu, çevresel sorunlar, ve benzeri ‘Üçüncü Dünya’ sorunları, deprem araştırmaları ve depreme dayanıklı yapılaşma sorunları yeni bir binyılın eşiğinde çözüm beklemektedir.

2000’e girerken Türkiye’de mimarlık (Architecture in Turkey in 2000’s)

…..konut sorunu, çevresel sorunlar, ve benzeri ‘Üçüncü Dünya’ sorunları, deprem araştırmaları ve depreme dayanıklı yapılaşma sorunları yeni bir binyılın eşiğinde çözüm beklemektedir.

Büyüyebilen konut (Growing house)

….. Daha az katlı, orta-çok yoğunlukta, kullanıcı ihtiyaçlarına paralel olarak uyarlanabilen konut birimleri ve bu konutların oluşturduğu planlanmış yerleşim birimlerinden oluşan kentlerin…..

Büyüyebilen konut (Growing house)

….. Daha az katlı, orta-çok yoğunlukta, kullanıcı ihtiyaçlarına paralel olarak uyarlanabilen konut birimleri ve bu konutların oluşturduğu planlanmış yerleşim birimlerinden oluşan kentlerin…..

Marmara depreminden alınacak ağır dersler / Marmara Quake bears hard lessons

Bir sonraki kaçınılmaz depremde kayıpların en aza indirilebilmesi için deprem yönetmeliklerine uygun yerleşim ve yapıların uygulanabilmesi, az katlı yapılaşmaya yönelinmesi …..

Marmara depreminden alınacak ağır dersler / Marmara Quake bears hard lessons

Bir sonraki kaçınılmaz depremde kayıpların en aza indirilebilmesi için deprem yönetmeliklerine uygun yerleşim ve yapıların uygulanabilmesi, az katlı yapılaşmaya yönelinmesi …..

Yıldız Buluşmasının ardından (After Yildiz Meetings)

…..Yıldız Bu­luşması, ürün odaklı tartışmalara öncelik veren kısıtlı değil, çok katılımlı bir toplantı olmayı amaçlamıştır.

Yıldız Buluşmasının ardından (After Yildiz Meetings)

…..Yıldız Bu­luşması, ürün odaklı tartışmalara öncelik veren kısıtlı değil, çok katılımlı bir toplantı olmayı amaçlamıştır.

Broadsheet

Studio Soygeniş’ work was on display at AIA Baltimore Architect’s Gallery in September 1990. Group’s work was featured in AIA Baltimore’s monthly newsletter.

Broadsheet

Studio Soygeniş’ work was on display at AIA Baltimore Architect’s Gallery in September 1990. Group’s work was featured in AIA Baltimore’s monthly newsletter.