Category Archives: Yayın I Publication

ABD’de iki sergi (Two exhibitions in the USA)

Newspaper article features exhibitions in two USA cities by Sema and Murat Soygeniş.

ABD’de iki sergi (Two exhibitions in the USA)

Newspaper article features exhibitions in two USA cities by Sema and Murat Soygeniş.

İstanbul’da kentsel mekanlar (Urban spaces in Istanbul)

İstanbul’da kentsel mekanları araştırmak, kentin tarihsel oluşum katmanlarını ortaya dökmek demektir.

İstanbul’da kentsel mekanlar (Urban spaces in Istanbul)

İstanbul’da kentsel mekanları araştırmak, kentin tarihsel oluşum katmanlarını ortaya dökmek demektir.

Çeşitli Coğrafyalardan Gözlemler, Detaylar ve Beyoğlu için Alınabilecek Dersler

Çeşitli coğrafyalarda gerçekleşen kent, mimarlık ve genel kültür gezilerinin insana öğreteceği pek çok detay vardır.

Çeşitli Coğrafyalardan Gözlemler, Detaylar ve Beyoğlu için Alınabilecek Dersler

Çeşitli coğrafyalarda gerçekleşen kent, mimarlık ve genel kültür gezilerinin insana öğreteceği pek çok detay vardır.

Tasarımı tartışmak (Discussing design)

‘Tasarım’ çeşitli sözlüklerde ‘bir tasarlama eylemi sonucunda beliren ve asıl yapıtın gerçekleştirilmesi sırasında yönlendirici olan proje, çizim, maket vs gibi ürünlerin tümü’ olarak tanımlanıyor.

Tasarımı tartışmak (Discussing design)

‘Tasarım’ çeşitli sözlüklerde ‘bir tasarlama eylemi sonucunda beliren ve asıl yapıtın gerçekleştirilmesi sırasında yönlendirici olan proje, çizim, maket vs gibi ürünlerin tümü’ olarak tanımlanıyor.

Sokak festivalleri olsun

Sokak festivalleri birçok Batı kentinde kentsel mekana gündelik işlevi dışında senenin belli günlerinde eğlence, dinlenme işlevlerini yükleyip …..

Sokak festivalleri olsun

Sokak festivalleri birçok Batı kentinde kentsel mekana gündelik işlevi dışında senenin belli günlerinde eğlence, dinlenme işlevlerini yükleyip …..

Geceyi Kullanmak: İstanbul – New York – Baltimore

Kentlerin gece kullanımını izlemek, gündüzden geceye geçişi, bazı kullanımların bitişini, bazılarının başlamasını gözlemlemek ya da hayatın hiç değişmeden, yapay ışıklı ortamlarda devamına tanık olmak, aslında kentlerin zaman bağımlı kullanım haritalarını çizmek demektir.

Geceyi Kullanmak: İstanbul – New York – Baltimore

Kentlerin gece kullanımını izlemek, gündüzden geceye geçişi, bazı kullanımların bitişini, bazılarının başlamasını gözlemlemek ya da hayatın hiç değişmeden, yapay ışıklı ortamlarda devamına tanık olmak, aslında kentlerin zaman bağımlı kullanım haritalarını çizmek demektir.

Boğaziçi, Kadıköy… (Bosphorus, Kadikoy…)

Boğaziçi, Bosforus, Sığır Geçidi, sarayın yazlık köşk, kasır ve bahçeleri, yalılar, köy dokusu, korular, iskeleler, İstanbul’un mevsimlik evleri bu bölgeyi dol­durur.

Boğaziçi, Kadıköy… (Bosphorus, Kadikoy…)

Boğaziçi, Bosforus, Sığır Geçidi, sarayın yazlık köşk, kasır ve bahçeleri, yalılar, köy dokusu, korular, iskeleler, İstanbul’un mevsimlik evleri bu bölgeyi dol­durur.

Tarihi yarımadadan Galata’ya (From Historic Peninsula to Galata)

Beyoğlu, Galata, İstiklal Caddesi, Pera, Grand Rue de Pera, Cadde-i Kebir, Cenova kolonisi, Bizans, daha bilinen yüzüyle on dokuzuncu yüzyıl İstanbul’unun Avrupası, eğlence ve kültür merkezi, ekonomik odağı…

Tarihi yarımadadan Galata’ya (From Historic Peninsula to Galata)

Beyoğlu, Galata, İstiklal Caddesi, Pera, Grand Rue de Pera, Cadde-i Kebir, Cenova kolonisi, Bizans, daha bilinen yüzüyle on dokuzuncu yüzyıl İstanbul’unun Avrupası, eğlence ve kültür merkezi, ekonomik odağı…

İstanbul sokakları canlandırılmalı (Istanbul streets should be revitalized)

Gelişigüzel yanyana gelen bu kentsel alanlar, kentte varolan mozaiği ortaya dökerler. Tüm kentsel müdahalelerde bu mozaiğin taşlarından olan gündelik hayat …..

İstanbul sokakları canlandırılmalı (Istanbul streets should be revitalized)

Gelişigüzel yanyana gelen bu kentsel alanlar, kentte varolan mozaiği ortaya dökerler. Tüm kentsel müdahalelerde bu mozaiğin taşlarından olan gündelik hayat …..

2000’e girerken Türkiye’de mimarlık (Architecture in Turkey in 2000’s)

…..konut sorunu, çevresel sorunlar, ve benzeri ‘Üçüncü Dünya’ sorunları, deprem araştırmaları ve depreme dayanıklı yapılaşma sorunları yeni bir binyılın eşiğinde çözüm beklemektedir.

2000’e girerken Türkiye’de mimarlık (Architecture in Turkey in 2000’s)

…..konut sorunu, çevresel sorunlar, ve benzeri ‘Üçüncü Dünya’ sorunları, deprem araştırmaları ve depreme dayanıklı yapılaşma sorunları yeni bir binyılın eşiğinde çözüm beklemektedir.